Parcelhus 1 plans, 160,1 m2 + carport

 
 
 
 
 

Parcelhus 1 plans, 119 m2 + carport og redskabsrum

 
 
 
 
 

Sommerhus 117,1 m2 + carportredskabsrum

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parcelhus 1 plans, 204,7 m2 + garage og redskabsru

 
 
 
 
 
 
 
 

Parcelhus 1 plans, 202 m2 + garage

 
 
 
 
 
 
 
 

Parcelhus 1 ½ plans, 186,5 m2 + garage

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parcelhus 1 ½ plans, 285 m2 + garage

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parcelhus 1 plans, 204,7 m2 + garage

 
 
 
 
 
 
 

Parcelhus 1 plans, 194,3 m2 + garage

 
 
 
 
 
 
 

Parcelhus 1 ½ plans, 190 m2 + carport

 
 

 ​Murerfirma Hansen og Kruse ApS - ​Sdr. Lourupvej 14C, 6690 Gørding
Telefon: +45 75 17 86 22
Jan Kruse: +45 40 45 83 22
Kurt Hansen: +45 40 45 83 26
info@hansen-kruse.dk